www.tkackapracowniahrubieszow.pl

Z bogactw rodzimego tkactwa nie tylko
wolno, ale trzeba koniecznie czerpać. Czerpać znaczy
w tym przypadku nauczać się tajników pracy, dojść
do nich, odsłonić je, uświadomić sobie.

| Stefan Szuman |

Top