www.tkackapracowniahrubieszow.pl

AKTUALNOŚCI

 

SPOTKANIA PRZY TKANIU

VIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY TKACKIE 2019 r. Historyczno – Edukacyjna Pracownia Tkacka przy Hrubieszowskim Domu Kultury informuje, że po raz ósmy będzie organizatorem ogólnopolskich warsztatów tkackich. Warsztaty odbędą się w dniach 27,28,29 września 2019 roku (piątek, sobota, niedziela). Uczestnikom zapewniamy: – ramę tkacką z osnową i wełną na wątek do wykonania jednej tkaniny, którą później uczestnik […]

Konkurs plastyczny „Pasiak Kresowy”

Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Sielicka 608 435 282 Katarzyna Partyka 511 667 485

Konkurs na „Pamiątkę hrubieszowską”

Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Sielicka 608 435 282 Katarzyna Partyka 511 667 485

Wrzesień w pracowni

Wrzesień w pracowni

Z bogactw rodzimego tkactwa nie tylko
wolno, ale trzeba koniecznie czerpać. Czerpać znaczy
w tym przypadku nauczać się tajników pracy, dojść
do nich, odsłonić je, uświadomić sobie.

| Stefan Szuman |

Top