Tkactwo – historia i kontynuacja rzemiosła na terenie powiatu hrubieszowskiego | www.tkackapracowniahrubieszow.pl

Tkactwo – historia i kontynuacja rzemiosła na terenie powiatu hrubieszowskiego

Fundacja Kultury i Przyjazni Polsko-Francuskiej im.Stefana i Krystyny Du Chateau w Hrubieszowie. Październik 2002 rok.
Eksponowano tkaniny:
-Romana Gajewskiego          -Marii Wilkos
-Magdaleny Sielickiej             -Emilii Sielickiej
-Elżbiety Sielickiej                  -Jolanty Głowacz
-Magdaleny Galek                 -Magdaleny Walczuk
-Diany Chmarzyńskiej           -Joanny Kasiborskiej
-Moniki Szych                        -Katarzyny Pawłoś

Komentowanie wyłączone.

Top