Aktualności | www.tkackapracowniahrubieszow.pl

SPOTKANIA PRZY TKANIU

VIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY TKACKIE 2019 r.

Historyczno – Edukacyjna Pracownia Tkacka przy Hrubieszowskim Domu Kultury informuje, że po raz ósmy będzie organizatorem ogólnopolskich warsztatów tkackich.
Warsztaty odbędą się w dniach 27,28,29 września 2019 roku (piątek, sobota, niedziela).
Uczestnikom zapewniamy:
– ramę tkacką z osnową i wełną na wątek do wykonania jednej tkaniny, którą później uczestnik zabiera ze sobą
– ok 0,5-0,7 kg wełny dodatkowo dla każdego oraz rysunek techniczny ramy – do ewentualnych eksperymentów z tkactwem w przyszłości
– profesjonalne szkolenie w technikach:
a) tkanina artystyczna ( splot płótna, runowy i sumakowy)
b) kilimy ludowe i pasiaki
c) tkanie i obsługa krosna dwunicielnicowego
– wyjazdy na pokazy związane z procesem tkania
– dokument ukończenia
– kawę, herbatę, ciastka, zimne napoje w czasie trwania warsztatów
– pomoc w znalezieniu noclegów
Koszt warsztatów:
– dorośli po raz pierwszy 150 zł
– dorośli po raz kolejny 120 zł
– uczestnicy zajęć w HDK uczniowie/studenci 40 zł
– uczestnicy zajęć w HDK dorośli 60 zł
Koszty noclegów, wyżywienia i dojazdu pokrywają uczestnicy warsztatów.
Ilość miejsc ograniczona.
Szczegółowych informacji udzielają:
– Magdalena Sielicka tel. 608 435 282
– Katarzyna Partyka tel. 511 667 485

Konkurs plastyczny „Pasiak Kresowy”

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Sielicka 608 435 282

Katarzyna Partyka 511 667 485

Konkurs na „Pamiątkę hrubieszowską”

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Sielicka 608 435 282

Katarzyna Partyka 511 667 485

Top