Wystawa – Pejzaż gobelinowy | www.tkackapracowniahrubieszow.pl

Wystawa – Pejzaż gobelinowy

Wystawa odbyła się w Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, 2007 rok.

Eksponowano prace:

– Magdaleny Sielickiej          – Joanny Pałka
– Agnieszki Bernaś                 – Moniki Jakóbiec
– Barbary Nowak                    – Elżbiety Bubiełło
– Doroty Cyganiewicz          – Marty Talar
– Anny Borek                           – Agnieszki Więch
– Renaty Łagockiej                – Katarzyny Szozda
– Justyny Puk                          – Katarzyny Gnatiuk
– Iwony Olejniczak               – Joanny Maciuk
– Małgorzaty Międlarz           – Dominiki Garbacz
– Doroty Rusieckiej (jej prace na zdjęciu)

 

Komentowanie wyłączone.

Top